Therese disputerar!

Therese disputerar!

Den 9 september kl 8:30 kommer Therese Johansson att försvara sin doktorsavhandling "A 'new public health' perspective on building competence for end-of-life care and communication - how death literacy can be developed and measured" vid disputation

Läs mer

2 miljoner till Max Kleijberg

2 miljoner till Max Kleijberg
Forskningsfinansiären Forte har beviljat DöBras Max Kleijberg 2 miljoner kronor för ett projekt för att öka stöd och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre LHBTQ+-personer
Läs mer