DoBradagen

DöBra-dagen 2017

-en döbra dag för oss vanliga dödliga

Döendet och döden är något vi alla förr eller senare konfronteras med, antingen genom dödsfall i vår närhet eller  vår egen dödlighet. Ändå är döden något vi sällan pratar om och många människor är idag illa förberedda på mötet med döendet, döden och sorgen.

Den 12 oktober kl. 13.00-17.00 bjöd vi in alla, unga som gamla, till Nordiska Museet för att diskutera dessa frågor tillsammans med oss som arbetar med forskningsprogrammet DöBra vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Eftermiddagen arrangerades i samarbete med SFO-V, en strategisk satsning på vårdforskning vid Karolinska Institutet i samarbete med Umeå universitet.

Eftermiddagen inleddes med presentationer och möjlighet att ställa frågor om de olika forskningsprojekt som bedrivs i DöBra-programmet. Presentationerna följdes av mingel och utställning där alla kunde diskutera vidare med forskarna och deras samarbetspartners.

Program

  

(Klicka på länkarna nedan för att se de filmade presentationerna) 

Moderator: Carol Tishelman

13.00-13.15 Välkommen till DöBra-dagen
Carol Tishelman, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Jonas Engman, Nordiska Museet

13.15-13.30 Introduktion till DöBra-programmet (15.40 in i filmen)
Olav Lindqvist forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet och Umeå Universitet

13.30-13.50 Att engagera skolbarn och äldre personer genom konst – utmaningar och möjligheter
Max Kleijberg, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Kirsi Sulin, Eken Aktivitetscenter och stödverksamhet för äldre
Alicia Donat-Magnin och Samir Alj Fält, Design Lab S

13.50-14.10 Samtal vid elden: Kunskap från det förflutna för att möta framtiden
Lena Kroik, forskningsprogrammet DöBra, Umeå Universitet
Ewa Ljungdahl, arkeolog, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum Östersund
Ingrid Rehnfeldt, tidigare ordförande Mittådalens sameby

14.10-14.20 Kort diskussion och frågor

14.20-14.50 Paus och fika

14.50-15.10 Hur vill jag ha det i livets slutskede?
Malin Henriksson, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Janette Bäckman, PRO

15.10-15.30 Samtal om döende och död i äldreomsorg – personalens erfarenheter och upplevelser
Ida Goliath, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Therese Johansson, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Lena Alksten, Stockholms Stads Äldreförvaltning
Ulrika Dahnell, MAS-sjuksköterska Serafen

15.30-15.50 Hur arbetar vi för att förbättra miljöer för vård i livets slut?
Ida Goliath, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Kent Ryberg, anhörig
Nina Dahlin, undersköterska, Hospice Ersta Sjukhus

15.50-16.10 Allmän diskussion

16.10 – 17.00 Utställning med aktiviteter 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara