DöBra Kortleken är ett verktyg som hjälper till att reflektera kring och samtala om frågan Vad är viktigt i livets slutskede?

Kortleken innehåller 37 påståenden om sådant som kan vara viktigt för en i livets slutskede, som t.ex. ”Att vara fri från smärta”, ”Att ha ordning på min ekonomi” och ”Att ha mina närmaste kring mig”. Det finns även möjlighet att lägga till egna alternativ om man tycker att något saknas bland de förtryckta påståendena. Kortleken kan vara till hjälp för reflektion och samtal med andra, exempelvis närstående eller vård- och omsorgspersonal, om vilka aspekter kring livets slut som är viktiga för en.

Kortleken, som utvecklats av intresseorganisationen Coda Alliance i USA, har översatts och anpassats till svenska förhållanden av projektgruppen för projektet Så vill jag ha det i livets slutskede (Swe-ACP). Swe-ACP står för Swedish advance care planning, en engelsk term för att i förväg tänka över hur en vill ha det i livets slutskede. Kortleken används i forskningssyfte både i det projektet och i projektet Döende och död i äldreomsorg.

Eftersom forskargruppen sett att det finns en efterfrågan och ett behov av kortleken, även utanför forskningsprogrammet, har en version tagits fram i samarbete med bokförlaget Volante. Den finns nu tillgänglig att köpa online, så att fler kan få möjlighet att ta del av den. Forskargruppen får ingen ekonomisk vinning från försäljningen.

[otw_shortcode_button href=”https://volanteshop.com/bok/dobra-kortlek/” size=”medium” icon_type=”general foundicon-cart” icon_position=”left” shape=”square” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]Köp kortleken[/otw_shortcode_button]

 

Läs gärna mer om kortleken i en intervju med Olav Lindqvist på Volantes hemsida.

På Volantes blogg går det också att läsa om Lenas upplevelser av att använda kortleken tillsammans med sin pappa.