Utöver de forskare som är direkt anknutna till DöBra-programmet ingår också ett flertal andra forskare och personer som är viktiga parter i de olika projekten. Dessa personer har olika bakgrunder och kompetens och bidrar till det tvärvetenskapliga angreppssättet i DöBra-programmet.

Följande personer har DöBra-programmet ett nära samarbete med (fler personer tillkommer): 

DoBra_linjesmal

 

Bo-WesterlundBo Westerlund

Bo Westerlund är designforskare och professor på Konstfack med ansvar för doktorsprogrammet Konst, teknik och design. Han är huvudsakligen intresserad av designprocesser där personer med olika bakgrund och erfarenheter skapar kunskap och lösningsförslag tillsammans för meningsfull framtida användning (participatory design). Detta är vad han önskar utforska och bidra med i Plats och rum för vård i livets slut.

 

Heather-RichardsonHeather Richardson

Heather Richardson arbetar som en av de verkställande direktörerna vid St Christopher’s Hospice i London. Heather är legitimerad sjuksköterska med specialisering inom psykiatri och har arbetat inom hospice/palliativ vård sedan 1988. Hon har en filosofie doktorsexamen, där forskningen berörde användares upplevelser av dagverksamhet vid hospice. På senare tid har hennes forskningsintresse riktats mot folkhälsovetenskapliga perspektiv på vård i livets slutskede. Hon innehar för närvarande en hedersprofessur inom palliativ vård vid Lancaster University.

 

Joachim-CohenJoachim Cohen

Joachim Cohen är sociolog och professor i forskningsgruppen End-of-Life Care vid Vrije Universiteit Brussel och Ghent University, där han leder ett forskningsprogram inom folkhälsa och palliativ vård. Han är internationellt känd och har fått priser för sin storskaliga populationsbaserade och internationella forskning om vård i livets slutskede.

 

Krister-StoorKeely Macarow

Docent Keely Macarow är koordinator för Creative Care, School of Art, RMIT University, Melbourne. Keely har arbetat med konstnärer, designers, samhällsvetare, aktivister, medicinska och tekniska forskare för att utforska hur konst- och designinterventioner kan användas inom såväl hälso- och sjukvården som i sammanhang relaterade till boende och bostäder. Keely arbetar med forskare från KI, Stockholms Konstnärliga högskola och Konstfack i DöBra-projekten Plats och Rum för vård i livets slutskede och Co-design för bättre upplevelser i livets slut.

 

Krister-StoorKrister Stoor

Krister Stoor är lektor vid institutionen för språkstudier/Sámi dutkan vid Umeå universitet. Krister kommer från Kiruna och är uppväxt i en samisk miljö. Han forskar om jojk som berättelser, urfolksmetodologier och om immateriellt kulturarv. Mycket av berättelserna handlar om livets slutskede och livet efter döden. I DöBra-programmet är Krister biträdande handledare till Lena Kroik som driver projektet Samer och vård i livets slutskede.

 

Lars-ErikssonLars E Eriksson

Lars E Eriksson är universitetslektor, docent i vårdvetenskap och avdelningschef för avdelningen för Innovativ vård vid LIME, Karolinska Institutet. Lars innehar också en deltidstjänst som reader i omvårdnad vid School of Health Sciences vid City, University of London. Lars har bred erfarenhet från translationell forskning kring att leva med kronisk eller långvarig sjukdom och är medarbetare i projektet Döende och död i äldreomsorg.

 

Rebecca-HiltonRebecca Hilton

Rebecca Hilton är konstnär och forskare från Australien som arbetar inom konstfältet dans. Hon är professor i koreografi inom forskningsområdet SITE EVENT ENCOUNTER vid Stockholms konstnärliga högskola, är forskarassistent vid Australia Council Dance och Melbourne University Research. Rebecca deltar sedan 2017 i DöBra-projektet Plats och rum för vård i livets slut

 

Sally-PaulSally Paul

Sally Paul är universitetslärare vid Skolan för socialt arbete och Social policy vid University of Strathclyde i Skottland. Innan dess arbetade hon under 8 år som socialarbetare inom palliativ vård. Hennes nuvarande forskning fokuserar på sorg, saknad och vård i livets slutskede med särskild tonvikt på att utveckla civilsamhällets förmåga att hantera och stödja erfarenheter i en sådana kontext.