Utöver de forskare som är direkt anknutna till DöBra-programmet ingår också ett flertal andra forskare och personer som är viktiga parter i de olika projekten. Dessa personer har olika bakgrunder och kompetens och bidrar till det tvärvetenskapliga angreppssättet i DöBra-programmet.

Följande personer har DöBra-programmet ett nära samarbete med (fler personer tillkommer): 

DoBra_linjesmal

 

Bo-WesterlundBo Westerlund

Bo Westerlund är designforskare och professor på Konstfack med ansvar för doktorsprogrammet Konst, teknik och design. Han är huvudsakligen intresserad av designprocesser där personer med olika bakgrund och erfarenheter skapar kunskap och lösningsförslag tillsammans för meningsfull framtida användning (participatory design). Detta är vad han önskar utforska och bidra med i Plats och rum för vård i livets slut.

 

Krister-StoorKrister Stoor

Krister Stoor är lektor vid institutionen för språkstudier/Sámi dutkan vid Umeå universitet. Krister kommer från Kiruna och är uppväxt i en samisk miljö. Han forskar om jojk som berättelser, urfolksmetodologier och om immateriellt kulturarv. Mycket av berättelserna handlar om livets slutskede och livet efter döden. I DöBra-programmet är Krister biträdande handledare till Lena Kroik som driver projektet Samer och vård i livets slutskede.

 

Lars-ErikssonLars E Eriksson

Lars E Eriksson är universitetslektor, docent i vårdvetenskap och avdelningschef för avdelningen för Innovativ vård vid LIME, Karolinska Institutet. Lars innehar också en deltidstjänst som reader i omvårdnad vid School of Health Sciences vid City, University of London. Lars har bred erfarenhet från translationell forskning kring att leva med kronisk eller långvarig sjukdom och är medarbetare i projektet Döende och död i äldreomsorg.

 

Rebecca-HiltonRebecca Hilton

Rebecca Hilton är konstnär och forskare från Australien som arbetar inom konstfältet dans. Hon är professor i koreografi inom forskningsområdet SITE EVENT ENCOUNTER vid Stockholms konstnärliga högskola, är forskarassistent vid Australia Council Dance och Melbourne University Research. Rebecca deltar sedan 2017 i DöBra-projektet Plats och rum för vård i livets slut

 

Sally-PaulSally Paul

Sally Paul är universitetslärare vid Skolan för socialt arbete och Social policy vid University of Strathclyde i Skottland. Innan dess arbetade hon under 8 år som socialarbetare inom palliativ vård. Hennes nuvarande forskning fokuserar på sorg, saknad och vård i livets slutskede med särskild tonvikt på att utveckla civilsamhällets förmåga att hantera och stödja erfarenheter i en sådana kontext.