Internationella ACP-I konferensen, Rotterdam, Nederländerna, 13-16/3

Den 7e internationella ACP-I (Advance Care Planning) konferensen äger rum i Rotterdam i mars 2019. Konferensen syftar till att dela och diskutera nya forskningsresultat och innovativa metoder inom det som kallas Advance Care Planning – att planera inför kommande vård i livets slutskede. Målgrupperna för konferensen är forskare, kliniker, beslutsfattare, etiker och andra som är arbetar och forskar inom detta område. DöBras Malin Henriksson som driver forskningsprojektet Så vill jag ha det i livets slutskede (SWE-ACP) deltar med en muntlig presentation.

Läs mer om ACP-I Conference 2019

 

EAPC 2019 – 16th World Congress of the European Association for Palliative Care

Den 16e världskongressen för European Association for Palliative Care anordnas i Berlin 23-25 maj 2019. Konferensen noterar problemet med jämlik tillgång till palliativ vård och vill med framtidsspaning undersöka hur palliativ vård kan passa in i världshälsoorganisationen WHO:s ”Global health agenda”.

DöBras Ida Goliath deltar med två poster-presentationer med titlarna ”The private home as a shared space and place for co-care -a photo elicitation study with palliative care nurses” och ”Using participatory co-design to create supporting end-of-life environments in elder care”, som presenterar forskning från projektet Plats och rum för vård i livets slut.

Läs mer om EAPC 2019.

Den 6e internationella konferensen om hälsofrämjande perspektiv på palliativ vård anordnades i Blue Mountains, Australien i oktober 2019. Flera forskare från DöBra deltog med presentationer.

Läs mer om konferensen PHPCI 2019.

 

Konferensen Advances in Health Care Sciences, Stockholm, 13-14/11

Doktoranderna Malin Henriksson och Therese Johansson deltog vid konferensen med varsin poster som presenterade en delstudie av deras respektive forskningsprojekt. Båda postrarna blev nominerad av en vetenskaplig kommitté att tävla tillsammans med sex ytterligare postrar om Best Poster Award.

Läs mer om konferensen Advances in Health Care Sciences.