Internationella ACP-I konferensen, Rotterdam, Nederländerna, 13-16/3

Den 7e internationella ACP-I (Advance Care Planning) konferensen äger rum i Rotterdam i mars. Konferensen syftar till att dela och diskutera nya forskningsresultat och innovativa metoder inom det som kallas Advance Care Planning – att planera inför kommande vård i livets slutskede. Målgrupperna för konferensen är forskare, kliniker, beslutsfattare, etiker och andra som är arbetar och forskar inom detta område. DöBras Malin Henriksson som driver forskningsprojektet Så vill jag ha det i livets slutskede (SWE-ACP) deltar med en muntlig presentation.

Läs mer om ACP-I Conference 2019