Den 6e internationella konferensen om hälsofrämjande perspektiv på palliativ vård anordnas i Blue Mountains, Australien i oktober 2019. Flera forskare från DöBra kommer att delta med presentationer.

Läs mer om konferensen PHPCI 2019.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara