Kommande konferenser 2018:

DoBra_linjesmal

Internationalla kongressen om palliativ vård, Montréal, Kanada, 2-5/10

Den 22a upplagan av internationella kongressen för palliativ vård samlar ca. 2000 vårdgivare och forskare inom palliativ vård för att diskutera ny forskning, nya behandlingsmetoder och innovationer, samt för att utbyta erfarenheter av palliativ vård i 60 olika länder. Vid konferensen deltar Carol Tishelman och Ida Goliath med presentationer om DöBra-programmet.

Forskningsseminarium, Bryssel, 25-26/10

I oktober hålls ett internationellt forskningsseminarium i Bryssel, med temat ”Public Health Research in Palliative Care: Shifting the Paradigm”. Konferensen vänder sig till forskare, informella och formella vårdgivare, beslutsfattare, patientorganisationer m.fl. och lyfter ämnen som bland annat berör samarbetet mellan vårdgivare, civilsamhälle och allmänhet. Vid seminariet deltar flera av forskarna från DöBra programmet.

Sjuksköterskedagarna 2018, Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), 20-21/11

Temat för konferensen är ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”. Konferensens två dagar kommer ta upp det senaste inom omvårdnad och etik, samt hur sjuksköterskor kan bidra till en god och säker vård i partnerskap med patienten. Representanter från DöBra kommer hålla en muntlig presentation den 20/11 med den preliminära titeln ”Hur kan vi prata om döende och död, exempel från forskningsprogrammet DöBra”. Det kommer även arrangeras ett DöBra café som deltagarna kan besöka i pauserna för att få lära sig mer om de olika DöBra-projeken.

Läs mer om Sjuksköterskedagarna 2018

 

Tidigare konferenser:DoBra_linjesmal

Utbildningsdagar för Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO), 24-25/9

I september hålls utbildningsdagar för sjuksköterskor i palliativ omvårdnad, arrangerad av den ideella yrkesföreningen SFPO. Representanter från DöBra kommer att hålla en workshop den 24/9 med den preliminära titeln ”Så vill jag ha det i livets slutskede – Workshop om DöBra Kortleken”.

10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPRN), Schweiz, 24-26/5 2018

Konferensen samlar 1500 personer som på olika sätt arbetar med och forskar kring palliativ vård, i över 40 olika länder. Syftet med konferensen är att mötas, dela kunskap och best practice. På konferensen deltog Ida Goliath med en presentation med titeln ”Feasibility of different action-oriented techniques used with patients, family and staff in Sweden to improve the end-of-life care environment in an action-research project”.

Läs mer om EAPRN konferensen

5:e nationella konferensen i palliativ vård, 21-22/3 2018

Inriktningen på den 5:e Nationella konferensen är fokus på det palliativa förhållningssättet. Programmet är riktat till alla som är intresserade av den palliativa vården oavsett vårdform, vårdnivå eller diagnoser.

Läs mer om 5:e nationella konferensen i palliativ vård

 

InnoMed, Norge, 23/11 2017

KonferensInnoMed

I november talade Carol Tishelman vid konferensen InnoMed i Norge, som arrangeras på uppdrag av norska Helse- og omsorgsdepartementet. Konferensen samlar personer som på olika sätt arbetar med behovsdriven innovation i hälso- och sjukvårdssektorn. Vid konferensen talade Carol om “co-care” och samarbeten/partnerskap i vårdforskning.

Läs mer om InnoMed konferensen

 

Health Care Sciences Research Conference, Sverige, 15-16/10 2017

KonferensOktober

På Karolinska Institutets Health Care Sciences Research Conference 2017, var Ida Goliath en av huvudtalarna med sin föreläsning ”Aktionsforskning för bättre upplevelser i miljöer för livets slut”. Temat på konferensen var samskapad hälso- och sjukvård: från användare av vård till medskapare och utvecklare av vård. Syftet med konferensen är att ge doktorander från Norden och Baltikum möjlighet att presentera sin forskning och att mötas och bygga nätverk med andra forskare inom forskningsområdet vårdvetenskap.

Läs mer om Advances in Health Care Sciences Research Conference

 

Public Health and Palliative Care Conference, Kanada, 17-20/9 2017

Ottawa

Den 17-20 september deltog Carol Tishelman, Olav Lindqvist, Lena Kroik, Malin Henriksson och Max Kleijberg i den 5e upplagan av den internationella konferensen om folkhälsa och palliativ vård. Konferensen vill vara ett forum för människor som, med olika bakgrund och yrkesprofessioner, arbetar med folkhälsa och palliativ vård. På konferensen höll de deltagande forskarna från DöBra en workshop där de presenterade de olika delprojekten inom DöBra i relation till temat ”Doing” – om själva görandet i forskningen.

Läs mer om konferensen Public Health and Palliative Care

Advanced Care Planning konferens, Kanada, 6-9/9 2017

Banff

Den 6-9 september deltog Malin Henriksson och Therese Johansson i den 6e upplagan av den internationella konferensen om Advance Care Planning (på svenska: förhandsplanering av vård). Konferensen, som denna gång hölls i Banff, Kanada, för samman människor med olika bakgrund och yrkesprofessioner som arbetar med Advance Care Planning. På konferensen presenterade forskarna från DöBra en skriftlig poster om den första delstudien i projektet Swe-ACP (länk till Swe-ACP).

Läs mer om ACPEL konferensen

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara