EAPC 2019 – 16th World Congress of the European Association for Palliative Care

Den 16e världskongressen för European Association for Palliative Care anordnas i Berlin 23-25 maj. Konferensen noterar problemet med jämlik tillgång till palliativ vård och vill med framtidsspaning undersöka hur palliativ vård kan passa in i världshälsoorganisationen WHO:s ”Global health agenda”.

DöBras Ida Goliath deltar med två poster-presentationer med titlarna ”The private home as a shared space and place for co-care -a photo elicitation study with palliative care nurses” och ”Using participatory co-design to create supporting end-of-life environments in elder care”, som presenterar forskning från projektet Plats och rum för vård i livets slut.

Läs mer om EAPC 2019.

 

6th Public Health Palliative Care International Conference

Den 6e internationella konferensen om hälsofrämjande perspektiv på palliativ vård anordnas i Blue Mountains, Australien i oktober 2019. Flera forskare från DöBra kommer att delta med presentationer.

Läs mer om konferensen PHPCI 2019.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara