En mycket viktig del i DöBra programmet är att berätta om och sprida den forskning som bedrivs och ge allmänhet, patienter, anhöriga, vårdpersonal och andra målgrupper för forskningen möjlighet att vara en aktiv del i både forskningsprocessen och spridningen av innehållet. Forskarna i programmet deltar därför ofta i både nationella och internationella konferenser och andra arrangemang som berör vård i livet slutskede.

Under de senaste åren har vi dessutom arrangerat så kallade DöBra-caféer där unga som gamla samlas för att diskutera frågor kring döendet, död och sorg. En dag per år arrangeras också så kallade DöBra-dagen där vi under en halvdag visar upp forskningen i DöBra programmet genom interaktiva aktiviteter och föreläsningar. Läs mer om de olika aktiviteterna här.

Kommande aktiviteter:DoBra_linjesmal

Konferenser

 

Tidigare aktiviteter:DoBra_linjesmal

DöBra-caféer

Slide8DBCafe20170315

Sjuksköterskedagarna 2018

Konferenser 2018

DöBra Dagen 2017

DoBradagen

Samiska kyrkodagarna 2017

SamiskaKyrkodagarna

DöBra Dagen 2016

dobradagen

Design in academic health care, 10 december 2015

designinac.healthcare2

DöBra-dagen 2015

Slide4DBDagen20150919

SparaSpara