AktionsforskningBild

Aktionsforskning innebär att forskningen sker tillsammans med, snarare än om människor. Forskaren distanserar sig alltså inte från den verksamhet eller det område som hen vill studera, utan forskningen sker i samverkan med målgruppen för forskningen.

Aktionsforskning, som vi bedriver den i DöBra programmet, är:

1) en dynamisk och cyklisk process som innehåller problemidentifiering, planering, genomförande och utvärdering. Det innebär en ständig utveckling som bygger vidare på de lärdomar som vi kontinuerligt får under processen.

2) Forskningen sker i partnerskap mellan forskarna och de intressenter/aktörer som berörs av forskningen.

Syftet med aktionsforskning är att ha en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområdet samtidigt som vi systematiskt lär oss mer om det.

I projekten arbetar vi på olika sätt med aktionsforskning, vilket beskrivs på respektive projektsida.