DoBraDagen1 DoBraDagen2 DoBraDagen3

Den 24 augusti 2016 hölls DöBra-dagen på Stockholms Sjukhem. Dagen var en öppen tillställning med drygt 100 deltagare, de flesta vårdpersonal, följt av middag för våra samarbetspartners. Under dagens första del presenterades forskningsprogrammet DöBra och dess delprojekt. I den andra delen berättade professor Heather Richardson, chef vid St Christopher’s Hospice i London om sin bild av framtiden för hospice och palliativ vård.

Filmer från dagen: 

1. Välkommna till DöBra Dagen! Vård i livets slutskede ur ett folkhälsoperspektiv, Carol Tishelman

2. Bakgrunden, Olav Lindqvist

3. Samer och vård i livets slutskede, Lena Kroik

4. Swe-ACP: Utveckling och testning av en intervention med strukturerade samtal om värderingar och prioriteringar för kommande vård i livets slutskede, Therese Johansson

5. Vem är expert?, Max Kleijberg

6. Objects at the End of Life, Helena Kjellgren (in English)

7. Plats och rum för vård I livets slut, Ida Goliath

8. The future of hospice and palliative care: perspectives from the UK, Heather Richardson (in English)