Att använda konst för att stödja samtal mellan barn och äldre om döende, död och sorg.

DöBra Ateljé Verktygslåda är till för dig som vill stimulera generationsöverskridande samtal om döende, död och sorg med hjälp av konst och kreativa uttryck. Du kanske är lärare, konstnär, vårdpersonal, fritids- eller aktivitetsledare, eller bara nyfiken på att diskutera livsviktiga frågor.

Verktygslådan är en PDF-fil som består av två delar. Del 1 – Handfasta tips ger förslag på hur du kan tänka när du ska genomföra generationsöverskridande träffar om döende, död och sorg. Del 2 – Praktiska övningar innehåller fem övningar som du kan använda dig av för att stimulera generationsöverskridande samtal om döende, död och sorg. Ett exempel är övningen ”Hur visar vi sorg?” där deltagarna skapar sorgesymboler i tyg. Ett annat exempel är övningen ”Var hamnar vi efter döden?” där deltagarna utforskar frågan genom att leka med resan som metafor för döden.

DöBra Ateljé Verktygslådan har utvecklats med utgångspunkt i forskningsprojektet DöBra Ateljé i ett samarbete mellan DöBra forskningsprogrammet vid Karolinska Institutet, Halmstads kommun, Design Lab S och Skärholmens aktivitetscenter för äldre och anhöriga. Läs mer om forskningsprojektet här.

Verktygslådan är tillgänglig för alla utan kostnad. Forskargruppen vill gärna följa spridningen och användningen av verktygslådan. Du får därför först svara på frågorna nedan. Efter att du svarat skickas du vidare till en sida där du kan ladda ned verktygslådan. Om du har gett ditt samtycke är det möjligt att vi kontaktar dig för att fråga vad du tycker om verktygslådan, hur du har använt den, om den har varit till nytta, och om den kan förbättras på något sätt.

 

  * Jag ger mitt samtycke till att forskargruppen sparar mina kontaktuppgifter för att ha möjlighet att följa upp hur verktygslådan spridits och använts:

  [group group-416]


  [/group]

  Jag är intresserad av verktygslådan för att:

  * Jag är intresserad av verktygslådan som:

  [group group-665 clear_on_hide]  [/group]


  Skicka in och få tillgång till DöBra Ateljé Verktygslåda

   

  Illustration av Hanna Hallén

  Illustrationer av Hanna Hallén