PS. Om jag dör… – Ett seminarium om döden

Datum: 1 oktober 2019
Plats: Clarion Hotel Post, Göteborg
Organisatör: Fjällmans begravningsbyrå

Seminariet P.S. Om jag dör… vänder sig till dig som på något vis möter människor i livets slutskede och kommer att ta upp frågor som:

• Hur kan vi öka medvetenheten om döden som en naturlig del av livet?
• Hur kan vi tala med våra närmaste om döden och hur underlättar vi dessa samtal så att de kan leda till bättre sorgebearbetning och minskad risk för konflikter?
• Vilken betydelse har avsked, ceremonier och ritualer för sorgeprocessen?
• Kan den ökade miljömedvetenheten förändra begravningsskicket i framtiden?

Carol Tishelman, Ida Goliath, Malin Henriksson och Max Kleijberg kommer att presentera olika delar av DöBra under förmiddagen. Carol kommer även att delta i paneldebatten under eftermiddagen.


Tänk på döden! – En interdisciplinär workshop

Datum: 13 april 2018
Plats: Kräftriket, hus 15, Stockholms universitet
Organisatör: Emilie Reinhold och Oscar Wandery, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Workshopen arrangerades av doktorander inom organisationsteori och management vid Stockholms universitet, med syftet att ”bjuda in till ett samtal, inte bara om döden själv, men om själva samtalet om döden, eller kanske just avsaknaden av detta samtal inom våra olika ämnesområden.” Therese Johansson deltog med en kort presentation av den forskning som bedrivs inom DöBra-programmet.


Samiska kyrkodagarna 2017

SamiskaKyrkodagarna

Datum: 16-18 juni 2017
Plats: Arvidsjaur
Organisatör: Svenska Kyrkan

Den 16-18 juni stod Svenska Kyrkan som värd för Samiska kyrkodagarna i Arvidsjaur – mitt i Saepmi i det umesamiska området som präglas av skogssamisk kultur. Under kyrkodagarna står det samiska kyrkolivet i centrum, med gudstjänster, samtal, föreläsningar och kulturella inslag. Rättigheter, självbestämmande, hållbar utveckling i Arktis, försoning och vidareutveckling av samiskt kyrkoliv är ämnen som behandlas.

En av programpunkterna När kallkällan sinar – vård vid livets slut, höll Lena Kroik i, forskare i DöBra-programmet. Punkten inleddes med en kort presentation av forskningsprojektet Samer och vård i livets slutskede – kunskap om traditioner för att möta framtidens vård. Därefter bjöds deltagarna in till ett slutet rundabordssamtal kring följande frågeställningar:

  1. Är jojken en del av döende, död och sorg?
  2. Vad har landskapet (naturen, renen) för betydelse i döende, död och sorg?
  3. Hur fungerar vård- och omsorg i livets slutskede för samer idag?
  4. Vem gör vad i släkten (roller) i livets slut och i sorg?

Frågorna utgick från huvudsyftet i Lenas andra delstudie: att undersöka erfarenheter och eventuella behov av samspelet mellan de formella vård- och omsorgssystemen och andra (informella) stödsystem i relation till livets slut och sorg hos nomadiserande samer.

I diskussionerna deltog ett 40-tal personer från blandade grupper i Saepmi såsom renskötare, slöjdare och människor som arbetar med språk och jojk. Även ickesamer från Sverige såväl som från Norge, Finland och Nederländerna, deltog. Samtalsledare var Lena Kroik och Krister Stoor. Både Carol Tishelman och Olav Lindqvist från DöBra-programmet deltog i diskussionerna.

I detta SVT-inslag (ca. 19 min in i sändningen) berättar Lena Kroik om sin forskning.

Läs mer om samiska kyrkodagarna i Sydsamiskt Kyrkoblad – Daerpies Diarie nr 3, 2017. När kallkällan sinar, s.17