Inom DöBra-programmet har forskarna, tillsammans med vårdpersonal, anhöriga, patienter och andra intressenter, tagit fram verktyg som används i de olika forskningsprojekten. Exempel på sådana verktyg är DöBra Kortleken och filmer för samtal om vad som är viktigt i vårdmiljön i livets slut. Syftet med verktygen är att stödja samtal om viktiga frågor i relation till döende, död, sorg och vård i livets slutskede. Forskargruppen har också använt dem för att på ett innovativt sätt samla in data till forskningen.  Eftersom både kortlek och filmer har efterfrågats av allmänhet och vårdpersonal tillgängliggör vi dem nu här på hemsidan. Läs mer om dem i högermenyn.

Köp kortleken Se filmerna

SparaSpara

SparaSpara