Filmer för samtal om vad som är viktigt i vårdmiljön i livets slut

Forskning visar att vårdmiljön har stor betydelse för välbefinnande, sociala relationer och upplevelser av vardagen. Det saknas kunskap om hur miljöer för vård och omsorg i livets slut upplevs av dem som vistas där och hur den kan förbättras.

I forskningsprojektet ”Plats och rum för vård i livets slut” ville vi veta mer om vad som är betydelsefullt i olika vårdmiljöer. Vi bjöd in personer vid livets slut, äldre personer, närstående och personal att fotografera tre betydelsefulla aspekter i den miljö där de vistades. Deltagarna befann sig i specialiserad palliativ vård i hemmet och på avdelning, inom akutsjukvård och äldreomsorg. Med bilderna som utgångspunkt fick deltagarna sedan berätta vad som var viktigt för dem.

Deltagarnas bilder och berättelser har använts för att göra tre filmer. Filmerna har i projektet använts för att stimulera samtal om vad som kan vara stödjande och vad som kan behöva förbättras i olika vårdmiljöer för vård i livets slut.

Filmerna är tillgängliga för alla och som ett led i forskningen vill vi gärna följa spridningen och användningen av dem.

Efter att du svarat på frågorna nedan skickas du vidare till en sida med länkar och lösenord till filmerna. Därefter är det möjligt att forskargruppen kontaktar dig för att höra vad du tyckt om filmerna, om och hur du använt dem, om de varit till nytta och i sådana fall hur.

    Jag är intresserad av filmerna som:


    Om du har frågor eller vill ha mer information, kontakta gärna projektledare Ida Goliath, telefon 08 524 865 33, mail: ida.goliath@ki.se
    Karolinska Institutet är personuppgiftsansvarig.