InnoMed, Norge, 23/11 2017

KonferensInnoMed

I november talade Carol Tishelman vid konferensen InnoMed i Norge, som arrangeras på uppdrag av norska Helse- og omsorgsdepartementet. Konferensen samlar personer som på olika sätt arbetar med behovsdriven innovation i hälso- och sjukvårdssektorn. Vid konferensen talade Carol om “co-care” och samarbeten/partnerskap i vårdforskning.

Läs mer om InnoMed konferensen

 

Health Care Sciences Research Conference, Sverige, 15-16/10 2017

KonferensOktober

På Karolinska Institutets Health Care Sciences Research Conference 2017, var Ida Goliath en av huvudtalarna med sin föreläsning ”Aktionsforskning för bättre upplevelser i miljöer för livets slut”. Temat på konferensen var samskapad hälso- och sjukvård: från användare av vård till medskapare och utvecklare av vård. Syftet med konferensen är att ge doktorander från Norden och Baltikum möjlighet att presentera sin forskning och att mötas och bygga nätverk med andra forskare inom forskningsområdet vårdvetenskap.

Läs mer om Advances in Health Care Sciences Research Conference

 

Public Health and Palliative Care Conference, Kanada, 17-20/9 2017

Ottawa

Den 17-20 september deltog Carol Tishelman, Olav Lindqvist, Lena Kroik, Malin Henriksson och Max Kleijberg i den 5e upplagan av den internationella konferensen om folkhälsa och palliativ vård. Konferensen vill vara ett forum för människor som, med olika bakgrund och yrkesprofessioner, arbetar med folkhälsa och palliativ vård. På konferensen höll de deltagande forskarna från DöBra en workshop där de presenterade de olika delprojekten inom DöBra i relation till temat ”Doing” – om själva görandet i forskningen.

Läs mer om konferensen Public Health and Palliative Care

Advanced Care Planning konferens, Kanada, 6-9/9 2017

Banff

Den 6-9 september deltog Malin Henriksson och Therese Johansson i den 6e upplagan av den internationella konferensen om Advance Care Planning (på svenska: förhandsplanering av vård). Konferensen, som denna gång hölls i Banff, Kanada, för samman människor med olika bakgrund och yrkesprofessioner som arbetar med Advance Care Planning. På konferensen presenterade forskarna från DöBra en skriftlig poster om den första delstudien i projektet Swe-ACP (länk till Swe-ACP).

Läs mer om ACPEL konferensen