DoBraDagen2014,3 DoBraDagen2014,4  DoBraDagen2014,2

DöBra Dagen den 19 maj hölls på Bonniers Konsthall och var öppen för personer involverade i DöBra-programmet. 24 personer deltog inklusive vår internationella samarbetspartner Bruce Rumbold, LaTrobe Universitet, Victoria Australien. Bruce gav en föreläsning med titeln Health Promoting Palliative Care: origins, implementation, possibilities. Syftet med dagen var att alla forskare anslutna till DöBra-programmet skulle få träffas, lära känna varandra och tillsammans formulera målsättning, tillvägagångssätt och arbetssätt för DöBra.

Vi diskuterade frågor som:

Varför är du här och vad är du nyfiken på? 

Vad har du för visioner relaterad till DöBra?

Hur ska vi arbeta tillsammans för att uppnå våra målsättningar?

Dagen avslutades med en gemensam middag.