LHBTQ+ är en förkortning och paraplybegrepp för personer som tillhör minoriteter i relation till sexualitet och könsidentitet. Det finns olika versioner av förkortningen. Den som vi använder står för lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer, och andra minoritetsidentiteter.

Max Kleijberg leder detta forskningsprojekt
Marion Englaborn arbetar i projektet som forskningsassistent

Bakgrund
Döende, död och sorg angår oss alla. Men vi som är LHBTQ+ kanske har särskilda upplevelser, frågor, funderingar, förhoppningar och farhågor kring livets slutskede. Till exempel, äldre LHBTQ+ personer i Sverige har levt genom tider då deras identiteter var kriminaliserade (1944 avkriminaliserades homosexualitet) och betraktats som en sjukdom (1979 togs homosexualitet bort som psykisk sjukdom, idag behöver transpersoner diagnostiseras med ”könsdysfori” för att bland annat få tillgång till könsbekräftande vård). Även om LHBTQ+ personer i Sverige genom åren har fått juridiska rättigheter som har bidragit till en ökad jämlikhet, så återstår vissa ojämlikheter.

Forskning har visat att LHBTQ+-personer har sämre mental och fysisk hälsa jämfört med befolkningen i stort. Till exempel, ofrivillig ensamhet och brist på stöd utifrån egna sociala nätverk är vanligare bland äldre LHBTQ+-personer. LHBTQ+ personer behöver även hantera stigma i vardagen och möter eller fruktar ibland diskriminering när de interagerar med sjukvården, även inom palliativ vård och vård i livets slutskede. Dessutom finns det samhällsutvecklingar som ifrågasätter LHBTQ+-personers identiteter och syftar till att begränsa deras rättigheter.

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka LHBTQ+ personers perspektiv på döende, död, sorg, och vård i livets slutskede. Kunskapen kan bidra till att förbättra situationen för LHBTQ+ personer vid svår sjukdom och livets slutskede.

DöBra regnbågscaféer
Inom ramen för detta projekt organiseras så kallade ”DöBra regnbågscaféer”. Dessa organiseras av och för LHBTQ+ personer som vill engagera sig i ämnen kopplade till döende, död, sorg och vård i livets slutskede. Caféerna är mötesplatser där samtal om livet, döende, död och sorg underlättas av fika, samtal, konstnärliga aktiviteter, gemenskap och medmänsklighet. Under caféet tar vi hjälp från DöBra verktygslådan.

Detta projekt tillämpar en kvalitativ aktionsforskningsansatts som integrerar forskning och utveckling i samarbete med intressenter. I detta projekt innebär det att forskarna samarbetar med olika LHBTQ+-organisationer och personer för att organisera DöBra regnbågscaféerna. Inga samtal dokumenteras under caféerna, men deltagarna kan anmäla intresse för att bli intervjuad efteråt inom ramen för forskningsprojekt. Intervjuerna handlar om deltagarnas upplevelse av DöBra regnbågscaféet samt om deras perspektiv på döende, död, sorg och vård i livets slutskede.

DöBra Regnbågscaféer hittills
November 2022: DöBra Regnbågscafé i Stockholm i samarbete med RFSL Stockholm inom ramen för projektet Glittra med gråa hår och med pedagoger och dödsdoulas Zafira Vrba Woodski & Tomas Woodski. Detta var ett generationsöverskridande café för att skapa en känsla av gemenskap över generationer.

April 2023: DöBra Regnbågscafé i Göteborg i samarbete med Marion Englaborn, RFSL Göteborg och Regnbågshuset i Göteborg. Detta var ett generationsöverskridande café.

Oktober 2023: DöBra Regnbågscafé i Göteborg i samarbete med Marion Englaborn, Regnbågshuset och mötesgruppen ”HBT Seniorer”. Detta var ett café som var riktade mot äldre HBT personer.

Oktober 2023: DöBra Transcafé i Göteborg i samarbete med Marion Englaborn, och organisationerna Transammans Väst och FPES. Detta var ett café för trans och icke-binära personer och närstående.

Oktober 2023: DöBra Transcafé i Stockholm i samarbete med RFSL Stockholm inom ramen för projektet ”Glittra med gråa hår” och med pedagog och dödsdoula Zafira Vrba Woodski.

December 2023: DöBra Regnbågscafé i Stockholm i samarbete med Golden Ladies (en aktivitetsgrupp inom RFSL Stockholm för lesbiska och bisexuella kvinnor 35+) och med konstnär Sam Hultin.

Detta projekt har hittills presenterats här:
Aging Research Centre, Karolinska Institutet, februari 2024

Death and Sexuality symposium, by the Social Aspects of Death, Dying and Bereavement Study Group (Stor Britannien), international hybrid event, december 2023

Summit 2023 (en konferens om 2SLGBTQIA+ hälsa), Vancouver (Canada), november 2023

University of Victoria (Canada), november 2023

Nationella konferensen i palliativ vård, Malmö, oktober 2023

Stockholm Pride, Stockholm, augusti 2023

West Pride, Göteborg, juni 2023

EAPC 2023 18th World Congress, (European Association for Palliative Care), Rotterdam (Nederländerna), juni 2023

Summit 2022 (en konferens om LHBTQI+ personers hälsa), Vancouver (Canada), oktober 2022

Resurser
HBTQ-inkluderande palliativ vård och vård i livets slutskede – rekommendationer för vård- och omsorgsgivare, organisationer och beslutsfattare. Framtagna av EAPC Task Force on Palliative Care for LGBT+ people. Ladda ned gratis här.

Bok: Queer Äldreomsorg, Anna Siverskog – ladda ned gratis här.

Forskningsprojektet är finansierad av FORTE