På denna sida presenteras de personer som är anställda i DöBra-programmet. Samtliga är forskare knutna till forskargruppen Innovativ Vård vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet (KI) och/eller Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Stor vikt läggs vid nyttiggörande av forskning och att pröva innovativa sätt att integrera stringent forskning med hållbara förändringsprocesser.

De olika projekten i DöBra-programmet drivs i samarbete med ett stort antal personer och organisationer. Dessa beskrivs under rubriken Samarbetspartners samt på projektsidan.

Följande personer är anställda i DöBra-programmet:

DoBra_linjesmal

Anna-ForsbergAnna Forsberg

Anna arbetar som projektsamordnare i forskargruppen Innovativ Vård vid KI. Hennes uppdrag går främst ut på att hitta metoder och kanaler för att tillgängliggöra och sprida den forskning som sker inom forskningsprogrammet DöBra. Anna har bland annat utvecklat denna hemsida som utgör en plattform för kommunikation. Anna har bakgrund som egenföretagare med särskilt fokus på design i kombination med social innovation och socialt entreprenörskap.

 

Carol-TishelmanCarol Tishelman

Tillsammans med Olav Lindqvist leder Carol forskningsprogrammet DöBra. Hon är uppvuxen i Bronx, New York, och är utbildat till leg. sjuksköterska vid University of Pennsylvania. Carol har bott i Sverige merparten av sitt vuxna liv och har arbetat vid KI sedan mitten av 1980-talet, bl.a. som professor i omvårdnad. Carol leder forskargruppen Innovativ Vård och innehar sedan 2014 en donationsprofessur i Innovativ vård och omsorg, finansierad av Investor.

 

Ida-GoliathIda Goliath

Ida är leg. sjuksköterska och medicine doktor vid LIME på KI. Ida har nyligen fått en forskarassistenttjänst från Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap (SFO-V) vid KI och forskningsanslag från Formas för att leda projektet Plats och rum för vård i livets slut. Hon driver även projektet Döende och död i äldreomsorg, tillsammans med ett antal andra personer.

 

Lena-KroikLena Kroik

Lena är leg. sjuksköterska, distriktssköterska och rennäringsföretagare. Hon arbetar vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och är doktorand vid Umeå Universitet med forskningsprojektet Samer och vård i livets slutskede. Datainsamling görs med hjälp av urfolksforskningsmetodologi, vilket bl.a. innebär att vissa delar av forskningen görs tillsammans med samer i Sverige och Norge, i den miljö de huvudsakligen verkar.

 

Malin-HenrikssonMalin Henriksson

Malin är leg. sjuksköterska och doktorand vid LIME samt vid Forskarskolan i Vårdvetenskap på KI. Hon är uppvuxen i Norrbotten, dit hon nu har återvänt för att bo i Luleå efter några år i Göteborg och Vietnam. Malins doktorandprojekt syftar till att undersöka hur man kan utforma tidiga samtal om värderingar och prioriteringar inför kommande vård i livets slutskede.

 

Max-KleijbergMax Kleijberg

Max är designer och doktorand vid LIME på KI. I sitt doktorandprojekt samarbetar Max med olika organisationer och grupper för att utveckla mötesplatser där barn och äldre kan träffas och tillsammans arbeta med temat död och sorg genom olika konstprojekt. Max är uppvuxen i Nederländerna. Han har en kandidatexamen i Industridesign från The Hague University of Applied Sciences och en master i Experience Design från Konstfack. Han har tidigare erfarenhet av att arbeta med innovation och sociala entreprenörskapsprojekt i interdisciplinära grupper, bl.a. på KI.

 

Olav-LindqvistOlav Lindqvist

Olav är medicine doktor och universitetslektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och verksam som forskare vid LIME på KI. Tillsammans med Carol Tishelman leder han forskningsprogrammet DöBra och är projektledare för delprojektet Swe-ACP. Han är också huvudhandledare för DöBra-doktoranderna Lena Kroik och Malin Henriksson. Olav är född och uppvuxen i Skellefteå, och sin kliniska erfarenhet som sjuksköterska/distriktssköterska har han framförallt från specialiserad palliativ hemsjukvård i Skellefteå.

 

Sophia-SavageSophia Savage

Sophia är projektledare för DöBra-programmet. Hon ansvarar för spridning, utveckling och implementering av innovationer som springer ur den forskning som sker i forskargruppen Innovativ Vård. Sophia är uppvuxen i Boston, USA, och har bakgrund inom neurovetenskap med en examen vid Pomona College i Californian och en PhD vid KI. Hon är också en clinical innovation fellow vid Centrum för Teknik inom Medicin och Hälsa vid KTH och brinner för att sammanlänka innovation, life science och vårdvetenskap.

 

Therese-JohanssonTherese Johansson

Therese är forskningsassistent i DöBra-programmet. Hon har varit med och startat upp, och arbetar med, projektet Döende och död i äldreomsorg i samarbete med Stockholms stads äldreförvaltning. Syfte med projektet är att lära om äldreomsorgspersonals erfarenheter av vård i livets slutskede. Hon arbetar även med datainsamling i det projekt som kallas Swe-ACP. Therese är utbildad i Storbritannien och har en kandidatexamen i psykologi från University of Stirling och en master i Applied forensic psychology från University of York.