På denna sida presenteras de personer som är anställda i DöBra-programmet. Samtliga är forskare knutna till avdelningen Innovativ Vård vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet (KI) och/eller Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Stor vikt läggs vid nyttiggörande av forskning och att pröva innovativa sätt att integrera stringent forskning med hållbara förändringsprocesser.

De olika projekten i DöBra-programmet drivs i samarbete med ett stort antal personer och organisationer. Dessa beskrivs i menyn till höger samt på projektsidan.

Följande personer är anställda i DöBra-programmet:

DoBra_linjesmal

Anneli-StranzAnneli Stranz

Anneli Stranz är doktor i socialt arbete och forskar vid Stockholms Universitet om äldre och äldreomsorg – oftast med socialpolitiskt, organisatoriskt, komparativt och feministiskt perspektiv. En central utgångspunkt i hennes forskning handlar om vilka förutsättningar omsorgspersonalen behöver för att kunna ge en bra omsorg och livskvalité för äldre personer. Sedan 2017 är Anneli affilierad forskare vid avdelningen för innovativ vård och deltar i projektet Plats och rum för vård i livets slut.

Carol-TishelmanCarol Tishelman

Carol leder forskningsprogrammet DöBra som hon startade tillsammans med Olav Lindqvist. Hon är uppvuxen i Bronx, New York, och är utbildad till leg. sjuksköterska vid University of Pennsylvania. Carol har bott i Sverige merparten av sitt vuxna liv och har arbetat vid KI sedan mitten av 1980-talet, bl.a. som professor i omvårdnad. Carol leder avdelningen Innovativ Vård, tillsammans med Lars Eriksson, och innehar sedan 2014 en donationsprofessur i Innovativ vård och omsorg, finansierad av Investor.

Ida-GoliathIda Goliath

Ida är leg. sjuksköterska och medicine doktor vid LIME på KI. Ida har nyligen fått en forskarassistenttjänst från Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap (SFO-V) vid KI och forskningsanslag från Formas för att leda projektet Plats och rum för vård i livets slut. Hon driver även projektet Döende och död i äldreomsorg, tillsammans med ett antal andra personer.

Lena-KroikLena Kroik

Lena är leg. sjuksköterska, distriktssköterska och rennäringsföretagare. Hon arbetar vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och var doktorand vid Umeå Universitet med forskningsprojektet Samer och vård i livets slutskede. Hon disputerade 2021. Datainsamling gjordes med hjälp av urfolksforskningsmetodologi, vilket bl.a. innebär att vissa delar av forskningen bedrevs tillsammans med samer i Sverige och Norge, i den miljö de huvudsakligen verkar.

Malin-HenrikssonMalin Eneslätt (tidigare Henriksson)

Malin är leg. sjuksköterska och var doktorand vid LIME samt vid Forskarskolan i Vårdvetenskap på KI. Hon disputerade 2021. Hon är uppvuxen i Norrbotten, dit hon nu har återvänt för att bo i Luleå efter några år i Göteborg och Vietnam. Malins doktorandprojekt syftar till att undersöka hur man kan utforma tidiga samtal om värderingar och prioriteringar inför kommande vård i livets slutskede.

Marion Englaborn

Marion är legitimerad vård- och omsorgslärare på Vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Hon har närmare 30 år erfarenhet från vård- och omsorg i olika verksamheter, så som äldreomsorg och specialiserad palliativ sjukvård. Marion är även transperson och är vice ordförande i RFSL Göteborg. HBTQI medvetenhet inom palliativa verksamheter är en hjärtefråga som hon jobbat länge med. Hon arbetar som forskningsassistent inom projektet LHBTQ+ perspektiv.

Max-KleijbergMax Kleijberg

Max är en designer och forskare och doktor i medicin (2021). Han är postdok forskare Karolinska Institutet (NVS, omvårdnad) och processledare jämlik vård vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Han arbetar tillsammans med olika aktörer i deltagande aktionsforskning forskningsprojekt med hälsofrämjande perspektiv på svår sjukdom, åldrande, och livets slutskede. Just nu leder han olika projekt som riktar sig till strukturellt marginaliserade grupper, till exempel LHBTQ+ perspektiv. DöBra Ateljé var hans doktorandprojekt.

Olav-LindqvistOlav Lindqvist

Olav Lindqvist dog den 16 mars 2018 efter plötsligt insjuknande. Olav initierade och drev forskningsprogrammet DöBra tillsammans med Carol Tishelman.  Olav var medicine doktor och universitetslektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och verksam som forskare vid LIME på KI. Han var projektledare för delprojektet Swe-ACP och huvudhandledare för DöBra-doktoranderna Lena Kroik och Malin Henriksson. Vi fortsätter med det viktiga arbete Olav påbörjade.

Sophia-SavageSophia Savage

Sophia är projektledare för DöBra-programmet. Hon ansvarar för spridning, utveckling och implementering av innovationer som springer ur den forskning som sker i forskargruppen Innovativ Vård. Sophia är uppvuxen i Boston, USA, och har bakgrund inom neurovetenskap med en examen vid Pomona College i Californian och en PhD vid KI. Hon är också en clinical innovation fellow vid Centrum för Teknik inom Medicin och Hälsa vid KTH och brinner för att sammanlänka innovation, life science och vårdvetenskap.

Therese-JohanssonTherese Johansson

Therese är doktorand vid LIME på KI. Hennes doktorandprojekt Döende och död i äldreomsorg drivs i samarbete med Stockholms stads äldreförvaltning. Syftet med projektet är att lära om personals erfarenheter av vård i livets slut inom äldreomsorg. Hon har även arbetat med datainsamling i det projekt som kallas Swe-ACP. Therese är utbildad i Storbritannien och har en kandidatexamen i psykologi från University of Stirling och en master i Applied forensic psychology från University of York.

Åsa Olsson

Åsa är leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom vård av äldre samt doktorand vid LIME på KI. Hon är uppvuxen i Västerbotten men har nu bott fler år i Stockholm än i Skelleftehamn. Åsa har många års erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska inom äldreomsorgen i Stockholm. Hennes doktorandprojekt Död och döende i äldreomsorgen – Implementering av förberedande samtal inför vårs i livets slut på vård- och omsorgsboende bygger vidare på och utvidgar pågående forskningsprojekt inom DöBra. Hennes forskarutbildning sker inom ramen för hennes anställning vid Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning.