DoBraCafe1 DoBraCafe4 DoBraCafe3

Under de senaste åren har vi arrangerat så kallade DöBra-caféer. Under cirka två timmar samlar vi ett antal personer, unga som gamla, för att diskutera frågor kring döendet, död och sorg. Caféerna arrangeras ofta i samband med lokala aktiviteter och i samarbete med lokala föreningar eller med våra samarbetspartners som t.ex. PRO.

Under caféerna diskuteras frågor som:
Vad kommer vara viktigt för mig när jag är i livets slutskede?
Vem/vilka är viktig/-a för dig?
Hur skulle du vilja ha det kring dig när du är döende?
Innan jag dör, vill jag…

DöBra Caféerna har inspirerats av det så kallade World Café-formatet, där olika frågor diskuteras vid olika stationer. Efter ett kort stund byter man samtalsgrupp, diskussionsämne och station.

Följande DöBra-caféer har hittills hållits:

2017
15 mars DöBra-café på Katrinebergs folkhögskola utanför Falkenberg, i samarbete med PRO Halland (30 deltagare)

2016
21 november 
DöBra-café i Varuträsk, Skellefteå kommun, i samarbete med Varuträskbygdens kulturförening (34 deltagare)
21 april DöBra-café på Berättarfestivalen i Skellefteå (49 deltagare)

2015
4 december DöBra-café på Nattfestivalen i Korpilombolo (35 deltagare)

2014
9 oktober
 DöBra-café i samarbete med Stockholms Sjukhem (70 deltagare)
Under detta första DöBra-café var upplägget och frågorna något annorlunda eftersom det skedde tillsammans med Stockholms Sjukhem och i en sjukvårdsmiljö.

DöBra-caféer för personal inom palliativ vård:

2014
4-5 mars DöBra-café i samband med den 3:e Nationella Konferensen i Palliativ Vård i Göteborg. Temat för konferensen, som hade 850 deltagare, var ”Överallt – till alla som behöver”. Precis som vid konferensen 2012 var syftet att illustrera för personal som arbetar inom palliativ vård hur man kan inspirera till samtal om och förberedelse för döende, död och sorg.

2012
13-14 mars DöBra-café i samband med den 2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård i Stockholm. På konferensen diskuterades döden utifrån ett medborgar- och hälsofrämjande perspektiv på palliativ vård. Till skillnad från de ”vanliga” DöBra-caféerna var alla deltagarna personal inom palliativ vård. Café-formatet användes som exempel på en aktivitet som kan öka samtalet om och förberedelse för döende, död och sorg som en del av livet.