Att engagera skolbarn och äldre personer genom konst

utställningen 7 w3.3 sorg w1.4 bingodöden, lära känna varandra

Detta projekt avslutades i samband med Max Kleijbergs disputation i juni 2021. Max doktorsavhandling från projektet finns att läsa här.

Syftet med projektet, som påbörjades 2016, var att skapa generationsöverskridande mötesplatser och att stimulera samtal mellan grundskolebarn (från cirka 9 år) och äldre personer (från cirka 65 år) om döende, död, och sorg.

I projektet blir olika konstformer, till exempel kollage, teater, måleri, design och skrivande, verktyg för att möjliggöra informella möten mellan barn och äldre personer. Mötena blir ett tillfälle för barnen och de äldre att utbyta erfarenheter och tankar kring döende, död och sorg.

Mötesplatserna skapar vi i samarbete med exempelvis skolor, träffpunkter för äldre, bibliotek och konstnärliga verksamheter. Vilka verksamheter som deltar kan variera under projektets gång beroende på var det genomförs och vilka konstformer som används.

Projektet har en aktionsforskningsansats. Det innebär här att vi samarbetar med olika organisationer för att tillsammans genomföra projektet, samtidigt som vi studerar hur projektet utvecklas, hur deltagarna upplever projektet osv. Detta är en ständigt pågående process som syftar till ett kontinuerligt lärande så att forskningsresultatet kan vara till nytta för de deltagande verksamheterna och intressenterna.

Hösten 2016 genomfördes den första versionen av DöBra Ateljé i Skärholmen, en förort till Stockholm, tillsammans med PUNKT127 – Biblioteket i Bredäng, Design Lab Skärholmen – en designstudio för professionella designers, konstnärer och barn, samt Eken – ett aktivitetscenter och en stödverksamhet för pensionärer i Skärholmens stadsdelsområde.

Åtta barn och åtta äldre personer (de flesta över 80) deltog. Deltagarna träffades fem fredagar i följd och undersökte stora livsfrågor genom design och konst, till exempel ”var hamnar man efter livets slut?” och ”hur känns sorg?” Deltagarna fick själva berätta om projektet genom att skapa en utställning med titeln ”Död, sorg, liv – och andra viktiga saker” som visades på Bredängs bibliotek under december 2016 och sedan på Eken under februari 2017.

Projektet har hittills resulterat i att de olika medverkande organisationerna, som tidigare inte kände till varandra, fortsätter att samarbeta på en rad olika sätt. Design Lab S har dessutom öppnat upp sin verksamhet för äldre och söker nu finansiering för generationsöverskridande projekt. Se den korta filmen om Design Lab S ”en kollektiv designstudio där generationer möts”.

Data som samlats in under projektet analyseras och det vi har lärt oss hittills har använts för att utveckla ett DöBra Ateljé projekt i Halmstad under våren 2018. Projektet genomfördes i samarbete med Halmstads kulturförvaltning, hemvårdsförvaltning, Pålsbo mötesplats för äldre, och Bäckagårdsskolan.

Precis som i Skärholmen deltog åtta barn och åtta äldre personer (de flesta över 80). Deltagarna träffades fem torsdagar på Pålsbo mötesplats och undersökte frågor kring död och sorg genom att göra bl.a. minneskartor, kollage och sorgesymboler i tyg. En död fågelunge hittades och deltagarna gestaltade dennes liv och livet efter detta i tyg på ett stort täcke. Vid sista träffen begravdes den döda fågelungen och en ceremoni hölls i dödens tecken. Deltagarna bjöd in familj och vänner och visade upp sina verk.

Just nu analyserar vi data från båda projekt och skriver en första artikel som handlar om utvecklingsprocessen av projektet i Skärholmen.

Doktorsavhandling:

Avhandlingen från projektet är skriven på engelska och finns publicerad här.

Artikel:

 

Titel: Play Elements as Mechanisms in Intergenerational Arts Activities to Support Community Engagement with End-of-Life Issues

Författare: Max Kleijberg,  Rebecca Hilton, Beth Maina Ahlberg, & Carol Tishelman

Publicerad: I tidskriften Healthcare 2021

 

Titel: Death, loss and community—Perspectives from children, their parents and older adults on intergenerational community‐based arts initiatives in Sweden
Författare: Max Kleijberg, Beth Maina Ahlberg, Rebecca Hilton & Carol Tishelman
Publicerad: I tidskriften Health and Social Care in the Community i maj 2020

En inspelad föreläsning om denna studie finns här.

Titel: Navigating power dynamics in engaging communities in end-of-life issues – Lessons learned from developing community-based intergenerational arts initiatives about death and loss
Författare: Max Kleijberg, Beth Maina Ahlberg, Alastair Macdonald, Olav Lindqvist & Carol Tishelman
Publicerad: I tidskriften Death Studies i oktober 2019

Poster:
Beskrivning på engelska av några resultat från en första delstudie om utmaningar och möjligheter från utvecklingen av projektet i Skärholmen

Postern har presenterats på Advances in Health Care Sciences Research Conference 2017.

Projektgrupp/Samarbetspartners:

MaxNY

Max Kleijberg, doktorand

Kontakt:
max.kleijberg@ki.se

Handledare:
Carol Tishelman, huvudhandledare, professor Karolinska Institutet
Beth Maina Ahlberg, bihandledare, professor Uppsala University
Rebecca Hilton, bihandledare, professor Stockholm University of the Arts

Samarbetspartners i projektet i Skärholmen:
Kirsi Sulin, verksamhetsledare Eken, aktivitetscenter och stödverksamhet för äldre i Skärholmen
Hanna Bergeå, barnbibliotekarie PUNKT127, Biblioteket i Bredäng
Samir Alj Fält, konstnärlig ledare Design Lab Skärholmen
Alicia Donat-Magnin, verksamhetsledare Design Lab Skärholmen
Carolina Alvear Bello, designer Design Lab Skärholmen
Fritidscenter för barn

Samarbetspartners i projektet i Halmstad:
Charlotte Libäck, Frida Arvidsson Berglund, Lena Engström, Hanna Hallén, Halmstads kulturförvaltning
Karolina Oad, Halmstads hemvårdsförvaltning
Fritidscenter för barn
Mötesplats för äldre