Den 17-20 september deltog Carol Tishelman, Olav Lindqvist, Lena Kroik, Malin Henriksson och Max Kleijberg i den 5e upplagan av den internationella konferensen om folkhälsa och palliativ vård. Konferensen, som denna gång hölls i Ottawa, Kanada, vill vara ett forum för människor som, med olika bakgrund och yrkesprofessioner, arbetar med folkhälsa och palliativ vård. På konferensen höll forskarna från DöBra en workshop där de presenterade de olika delprojekten inom DöBra i relation till temat ”Doing” – om själva görandet i forskningen.

Läs mer om konferensen Public Health and Palliative Care.

Tillbaka till Konferenser 2017

SparaSpara

SparaSpara