Innanjagdor

Den 21 april 2016 höll vi ett DöBra-café i samband med Berättarfestivalen i Skellefteå.

Festivalen är ett samverkansprojekt mellan olika aktörer som vill ta vara på den starka berättartraditionen som finns i regionen och utveckla berättandets roll i Skellefteå och Västerbotten. Initiativtagare och huvudarrangörer till festivalen är Kultur Skellefteå, Skellefteå museum och Västerbottensteatern.

Efter att ha berättat kort om forskningsprogrammet DöBra satte vi sedan igång med ett ca. 1,5 timme långt DöBra-café där de 49 deltagarna vid olika stationer fick diskutera frågor som;
Vad kommer vara viktigt för mig när jag är i livets slutskede? (med hjälp av DöBra-kortleken)
Vem/vilka är viktig/-a för dig? (med hjälp av nätverkskartan)
Sörjer kvinnor bättre än män?
Hur skulle du vilja ha det kring dig när du är döende?
Hur minns du dom du saknar?