Slide8DBCafe20170315

Den 15 mars 2017 bjöds vi in av PRO Halland för att hålla ett DöBra-café under PRO Hallands KPR/RPR Kommittés Temadag på Katrinebergs folkhögskola utanför Falkenberg. Cirka 30 personer, aktiva i PRO, deltog. Dessa var framförallt representanter för PRO på kommun och region (f.d. landstings-) nivå.

Våra aktiviteter föregicks av två presentationer: Hälso- och sjukvårds strategin i Region Halland och Palliativa vården i Region Halland.

Under själva aktiviteten diskuterade vi frågor som;
Vad kommer vara viktigt för mig när jag är i livets slutskede? (med hjälp av DöBra-kortleken)
Vem/vilka är viktig/-a för dig? (med hjälp av nätverkskartan)
Sörjer kvinnor bättre än män?
Hur skulle du vilja ha det kring dig när du är döende?
Hur minns du dom du saknar?