English website

English website
During this fall we will have an English language version of the website up and running.  
Läs mer

Inspirationsdag 28 maj

Inspirationsdag 28 maj
Den 28 maj, deltar DöBra-forskare i en inspirationsdag om patientinflytande.       Syftet med dagen är att visa upp många av de initiativ som finns på Karolinska Universitetssjukhuset för att förbättra patienters, och deras närstående, upplevelse av vården. Under dagen ger bland annat Ida Goliath från DöBra programmet presentationen Samtal om värderingar och priorite...
Läs mer

Intervju med Olav Lindqvist

Intervju med Olav Lindqvist
Läs om syftet och bakgrunden till DöBra Kortleken i en intervju med Olav Lindqvist på Volantes hemsida.

“Döendet är först och främst individuellt”

Volante ger tillsammans med Karolinska Institutet ut Läs mer