Beviljad forskningfinansiering

Beviljad forskningfinansiering

DöBra forskaren Max Kleijberg och kollegor har blivit beviljade finansiering för ett projekt angående psykisk hälsa, ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre HBTQ-personer

Läs mer

Ny film om DöBra-kortleken

Ny film om DöBra-kortleken

I en dokumentärfilm, Att hitta in i samtalet, syns hur några möten blir till med hjälp av kortleken. I filmen får vi se hur samtalen kan skapa förtrolighet, förståelse och närmare relationer men också ge en bild av vad som är viktigt ur den enskildes perspektiv.

Läs mer

Therese disputerar!

Therese disputerar!

Den 9 september kl 8:30 kommer Therese Johansson att försvara sin doktorsavhandling "A 'new public health' perspective on building competence for end-of-life care and communication - how death literacy can be developed and measured" vid disputation

Läs mer