La Traviata på Malmö Opera

La Traviata på Malmö Opera

Döden - en del av livet, då som nu

2018 fick DöBra i uppdrag att skriva en text till Malmö Operas programbok för uppsättningen av La Traviata, som spelas mellan den 17 november 2018 och 10 februari 2019.

La Tra...

Läs mer

Inspirationsdag 28 maj

Inspirationsdag 28 maj
Den 28 maj, deltar DöBra-forskare i en inspirationsdag om patientinflytande.       Syftet med dagen är att visa upp många av de initiativ som finns på Karolinska Universitetssjukhuset för att förbättra patienters, och deras närstående, upplevelse av vården. Under dagen ger bland annat Ida Goliath från DöBra programmet presentationen Samtal om värderingar och priorite...
Läs mer