Beviljad forskningfinansiering

DöBra forskaren Max Kleijberg och kollegor har blivit beviljade finansiering för ett projekt angående psykisk hälsa, ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre HBTQ-personer
Läs mer

Ny film om DöBra-kortleken

I en dokumentärfilm, Att hitta in i samtalet, syns hur några möten blir till med hjälp av kortleken. I filmen får vi se hur samtalen kan skapa förtrolighet, förståelse och närmare relationer men också ge en bild av vad som är viktigt ur den enskildes perspektiv.
Läs mer