La Traviata på Malmö Opera

Döden – en del av livet, då som nu 2018 fick DöBra i uppdrag att skriva en text till Malmö Operas programbok för uppsättningen av La Traviata, som spelas mellan den 17 november 2018 och 10 februari 2019. La Traviata är en italiensk opera i tre akter av Giuseppe Verdi. Verdi anger redan i overtyren till La traviata att […]
Läs mer

Workshop för sjuksköterskor

Sjuksköterskor i palliativ omvårdnad i workshop med forskare från DöBra programmet I september hölls utbildningsdagar för sjuksköterskor i palliativ omvårdnad, arrangerad av den ideella yrkesföreningen SFPO. Ida Goliath och Therese Johansson från DöBra höll då en workshop för flera av deltagarna. Workshopen syftade till att låta de som vårdar personer i livets slutskede få diskutera […]
Läs mer

Inspirationsdag 28 maj

Den 28 maj, deltar DöBra-forskare i en inspirationsdag om patientinflytande.       Syftet med dagen är att visa upp många av de initiativ som finns på Karolinska Universitetssjukhuset för att förbättra patienters, och deras närstående, upplevelse av vården. Under dagen ger bland annat Ida Goliath från DöBra programmet presentationen Samtal om värderingar och prioriteringar inför […]
Läs mer