Sjuksköterskor i palliativ omvårdnad i workshop med forskare från DöBra programmet

I september hölls utbildningsdagar för sjuksköterskor i palliativ omvårdnad, arrangerad av den ideella yrkesföreningen SFPO.

Ida Goliath och Therese Johansson från DöBra höll då en workshop för flera av deltagarna. Workshopen syftade till att låta de som vårdar personer i livets slutskede få diskutera och fundera över sina egna prioriteringar, med hjälp av kortleken.

Det blev en mycket uppskattad workshop. Så här kommenterade några av de som deltog:

”Mycket viktig workshop något som bör göras av alla som arbetar med palliativ vård.”

”Inspirerande! att hitta ett sätt att närma sig dessa stora o viktiga frågor! ivrig att dela med mig till mina kollegor”

”Ger mycket eftertanke. Mycket bra redskap till svåra samtal”

”Intressant! Tänkvärt! Om det är svårt för oss – hur är det då för patienten?”

”Är viktigt att tänka och reflektera kring sin egen död för att lättare förstå andra”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.