Inför de tre disputationerna från forskningsprogrammet DöBra i maj-juni kommer doktorsavhandlingarna att e-publiceras för allmänheten att ta del av innan disputationen.

Malin Eneslätts doktorsavhandling framlagd vid Karolinska Institutet med titeln ”Dösnack: metoder och verktyg för samtal om döende, död och framtida vård i livets slutskede” finns tillgänglig här.

Lena Kroiks doktorsavhandling framlagd vid Umeå universitet med titeln ”Samer och livets slut: Kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård” finns tillgänglig här.

Max Kleijbergs doktorsavhandling framlagd vid Karolinska Institutet med titeln ”Studio DöBra – Creating spaces for engaging with end-of-life issues and interacting across generations through community-based arts activities” finns tillgänglig här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.