DöBra medverkar vid Akademisk inspirationsdag

DöBra medverkar vid Akademisk inspirationsdag
Flera DöBra-forskare kommer att delta vid en akademisk inspirationsdag som anordnas vid Mälarbacken vård- och omsorgsboende, utav Stockholms stads äldreförvaltning, de akademiska noderna och högskolorna i Stockholm.
Läs mer