Media

The DöBra research program has been mentioned in national and local news, and in professional journals and magazines.
You can find links to articles and news stories below, and while these are continually updated, most are in Swedish:

Carol Tishelman och DöBra-projektet, finansierat av Forte, vinner KI:s kulturpris (Carol Tishelman and DöBra Projekct, financed by FORTE, wins KI’s culture prize) on Forte’s social media, 2021-12-14

Kortleken får igång dösnacket (The cards start talk about dying) Article on the DöBra-cards and Malin Eneslätt’s doctoral thesis in Vårdfokus, Swedish professional magazine for nurses and other health professionals 2021-12-14

Har forskat om samer i livets slut (Has done research about Sámis and end-of-life) Article on Lena Kroik’s doctoral thesis in Omvårdnadsmagasinet, Swedish professional magazine for nurses and other health professionals, 2021-12-10

Äldrepengar i Fortes hbtq+ utlysning Äldre i Centrum write about Max Kleijbergs new national funding from FORTE, through a call for LGBTQ+ People’s Life Situation and Health, 2021-11-30

Hädanfärden begrundad Article including mention of several DöBra-projects, by professor emeritus Gerdt Sundström i popular science magazine Äldre i Centrum (trans. Approx.: Focus on Older people), 2021-11-30

Lena Kroik gästar Omvårdnadspodden (Lena Kroik on Nursing podcast on cultural competency), 2021-11-18

KI:s kulturpris 2021 tilldelas Carol Tishelman och DöBra-projektet (KI’s culture prize for 2021 awarded to Carol Tishelman and the DöBra project) KI:s website, 2021-11-10

Äldre i Centrum-podden (Focus on Older people podcast discussion about Lena Kroik’s doctoral thesis), 2021-10-22

Ny avhandling om samer och livets slut (New doctoral thesis on Sámis and end-of-life) Article on Lena Kroik’s doctoral thesis on a website for Swedish national minorities, “minoritet.se”

Porträtt: Fördjupande om samers önskemål vid livets slutskede (Portrait: Article on Lena Kroik’s doctoral thesis, Samérs’ desires at the end-of-life) Article about Lena Kroiks Doctoral thesis in Äldre i centrum, 2021-09-10

Avhandling: DöBra Ateljé (Thesis: Studio DöBra) Article about Max Kleijbergs doctoral thesis in newsletter for the Swedish Palliative Network, september 2021.

Vårdplanering inför livets slutskede (Care planning for the End-of-Life) Article about Malin Eneslätt’s doctoral thesis in magazine, Äldre i centrum 2021-08-11

Dödskonstigt generationsöverskridande Article about Max Kleijberg’s doctoral thesis in magazine Äldre i centrum 2021-06-24

”Prata om döden i god tid” (Talk about death in advance) Interview with Malin Eneslätt in Omvårdnadsmagasinet (Nursing professional magazine in Swedish), nr 3, 2021.

Samhörighet viktig för samer vid livets slut. (Sense of community important for Sami at the End-of-Life.) Article about Lena Kroik’s doctoral thesis at Forskning.se/Artikel from Umeå university.

Doktorerade i vård av samer i livets slutskede (Got PhD in end-of-life care for Sami) Article about Lena Kroik’s doctoral thesis in local newspaper, Västerbottens folkblad 2021-06-08

Fördjupande om samers önskemål vid livets slut. (In depth about Sami wishes about the end-of-life) Article about Lena Kroik’s doctoral theis in magazine Äldre i centrum 2021-05-31.

Disputation! (Thesis!) Article about Malin Eneslätt’s doctoral thesis and defense in newsletter for the Swedish Palliative Network, april 2021.

Livets slutspel. Interview with Therese Johansson in magazine Äldre i centrum, nr 1, 2021.

Lena Kroik får samiska minnesfondens stipendium. (Lena Kroik receives Sami Memorial foundation stipend) Sveriges radio, 2020-05-13.

Vår kultur erkänner inte döden. (Our culture doesn’t acknowledge death). TT-article with Carol Tishelman, march 2020 published in several newspapers: Säffle-Tidningen, Arvika Nyheter, Värmlands Folkblad, Karlskoga Tidning, Skaraborgs Allehanda, Provinstidningen Dalsland, Mariestads-Tidningen, Skaraborgsbygden, Norrländska Socialdemokraten, Helsingborgs Dagblad, Nya Wermlands-Tidningen, PRO Pensionärenas Riksorganisation.

Se livet i dödens närhet. (See the life close to death) about DöBra cards by Camilla Lif in radio program on Sveriges radio. 2020-03-27

“Do we have to tell you everything?” Max Kleijberg, in EAPC reference group Public Health & Palliative care Issue #1 march 2020

Triss i damer – och en lek med formuleringar (att prata om) Article in PROLIVNYTT, newsletter for the prostrate cancer patient organization ProLiv West, nummer 98, December 2019

Fokus på samiska hälsofrågor. (Focus on Sami health issues)Article on Swedish national television’s home page for Sami news, 2019-11-26

Kan man förbereda sig för döden? (Can one prepare for death?)  Studio Ett i P1, national public radio, 2019-10-04

Unik studiecirkel i Västervik – här lär sig deltagarna att dö. (Unique study circle in Västervik—here participants learn to die) local Swedish Television, Småland, 201

Eftermiddag i P4 Norrbotten, (This afternoon in P4 in Norrbotten) Interview with Malin Enelätt (formerly Henriksson) (begins ca 9 min into the program), 2019-06-07

Medicinvetarna #16, Karolinska Institutet’s podcast with Carol Tishelman, May 2019.

“Sorg, död & och andra livsviktiga saker”, (”Grief, death and other important things”), article by Max Kleijberg, in magazine Äldre i Centrum nr 1 2019

Döcirkel om den egna döden, (Death study circle about one’s own death), Swedish national television News 2019-03-03

“Död, sorg, liv – och andra viktiga saker”, av Max Kleijberg, Palliativ Vård nr 4 2018

Döden berör oss alla – folkhälsoperspektiv på döende och död, (Death is a matter for us all—a public health perspective on dying and death) article by Ida Goliath och Carol Tishelman, in Swedish magazine on palliative care, Palliativ Vård nr 4 2018

DöBra Kortleken i undervisning av specialistsjuksköterskor och inom ASIH, (The DöBra cards in teaching specialized RNs and for advanced health care at home) article in Swedish magazine on palliative care, Palliativ Vård nr 4 2018

Döbra Kortleken – ett verktyg för att samtala om döende och död, (The DöBra cards—a tool for talking about death and dying) article by Malin Henriksson (now Eneslätt), in Swedish magazine on palliative care, Palliativ Vård nr 4 2018

Alla pratade om hur man skulle dö, ingen pratade om hur man skulle leva,  s. 2-3, (Everyone talked about how to die, no one talked about how to live), interview with Carol Tishelman in Swedish magazine on palliative care, Palliativ Vård nr 4 2018

Viktigt med samisk vård vid livets slut, Sameradion Swedish Radio, 2018-07-20

DöBra – a program changing the way we think about death, blogg www.deatheducationlund.com, 2018-06-12

Om döden och DöBra Kortleken, Nordegren & Epstein Sveriges Radio P1, 2018-05-30

Kortleken som kan hjälpa oss att dö bättre, Sydsvenska Dagbladet, 2018-05-09

Spela kort inför döden, Modern psykologi, juni 2018

Forskningsprojekt ska fånga upp tankar om vård- och omsorgsmiljöer, Stockholms stad, 2018-03-23

Lättare prata om döden, SVT Rapport, 2018-03-19

Var femte person dör hemma, SVT (Hem & Hyra), 2018-03-08

Kortlek ska främja samtal om livets slut, Läkartidningen, 2018-02-22

Föreläsning Lena KroikStaareveckan 2018, 2018-02-07

När kallkällan sinar, Sydsamiskt Kyrkoblad – Daerpies Dierie, nr 3 2017, s.17

Bingo gör döden mindre dramatisk, Mitt i Söderort, 2016-11-30

I huvudet på en forskare, Cancervården nr 3, 2016

Hur skulle du vilja ha det i livets slutskede, Demensforum nr 3, 2016

We need to discuss end-of-life, From cell to society, KI, 2015

Carol Tishelman – vård i livets slutskede, KI, 2015-11-12

Prata om döden!, Livet & Döden, Danderyds församlings tidskrift Livet nr. 3, 2015

Forskare med döden på agendan, Dagens Industri, 2015-07-09

Gör livets sista dagar lättare, Forte Magasin, nr. 3, 2015

Doktorand och renägare från Borgafjäll, Omvårdnadsmagasinet nr. 2, s. 6-9, 2015

Carol Tishelman vill att vi pratar om döden, DöBra forskarporträtt, 2015-03-15

DöBra Café lockade många besökare, Stockholms Sjukhem, 2014-10-30