Verktygslådan är till för dig som vill stimulera samtal mellan barn och äldre om död och sorg med hjälp av konst.

Ladda ned verktygslådan här.

Det här materialet är framtaget med utgångspunkt i forskningsprojektet DöBra Ateljé. I projektet har barn (9 år) och äldre personer (65+) träffats för att samtala om döende, död och sorg genom att göra olika konstprojekt tillsammans. Deltagarna har t.ex. gjort kollage i olika material, ritat, byggt, och lekt. Läs mer om forskningsprojektet här.